Folyamatban lévő projektek

„Ahol a folyók összekötnek”

Cégünk az AQUALINE  Z+Z Kft. az Interreg V-A, B Light pályázat keretében a 2019-LPP3-008 számú „SMART wastewater treatment plant”  projektre támogatást nyert.

A projekt keretében egy innovatív megoldásokat felhasználó távolról vezérelhető szennyvíztisztító kisberendezés kerül kifejlesztésre, a horvát Informatika Fortuno d.o.o.-val való közös együttműködésben.

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 hivatalos honlapja:

http://www.huhr-cbc.com/

A honlapon a projekttel kapcsolatban megosztott információk nem tekinthetők az Irányító Hatóság vagy az Európai Unió szerveinek hivatalos álláspontjaként.

Projekttel kapcsolatos beszerzések ajánlattételi felhívásai:

Nyitókonferencia szervezése  Link1

Csőszerelési tevdokumentáció készítése Link2

PP anyagú tartályok gyártási tervdokumentáció készítése Link3

Vasbeton anyagú tartályok gyártási tervdokumentáció készítése Link4

Telepítési terv készítése Link5

Kisberendezések telepítése Link6

Kompresszorok és tartozékainak beszerzése Link7

Projektmenedzsment Link8